Την ύστατη ώρα της πολιτικής περίσκεψης, σπαράγματα από την Αγία Γραφή


Λίγες ώρες πριν την ατομική πολιτική απόφαση μας και ενώ τα σποτ, οι τηλεμαχίες και οι δηλώσεις έχουν σταματήσει, ένας άκρως πολιτικός αλλά βαθιά ανθρώπινος λόγος, μπορεί να μας συναρπάσει και να μας καθοδηγήσει όχι τόσο τι να εκλέξουμε αλλά τι κοινωνία μπορεί να οραματιζόμαστε.

Θέοπνευστα  η Καινή Διαθήκη, μεν ανθρώπινα δε, λέει το εδάφιο του Ιωάννου Α' , και στέλνει οδηγία συναίνεσης: "όποιος μισεί τον αδελφό του, είναι φονηάς και ξέρετε ότι κανείς φονηάς δεν έχει ζωήν αιώνιον μέσα του "

Ενώ το απόσπασμα του Πέτρου Α΄ επιτάσσει: να ζήτε σαν άνθρωποι ελεύθεροι  και όχι να χρησιμοποιείτε την ελευθερία σας σαν κάλυμμα κακών πράξεων."

Στην επιστολή προς Τίτον, δίνεται το προφίλ του  ηγέτη (επίσκοπου) με ένα διαχρονικό πράγματι λόγο: "να μην αυθάδης, ούτε αργίλος, ούτε μέθυσος, ούτε βίαιος, ούτε αισχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρων, δίκαιος, ευσεβής, εγκρατής"

Τώρα αναφορικά με τον πλούτο και την φτώχεια, στην Ιακώβου γράφεται: "Ο θεός δεν εδιάλεξε εκείνους που είναι φτωχοί εις τα μάτια του κόσμου να γίνουν πλούσιοι εις την πίστιν και κληρονόμοι της βασιλείας  την οποία υποσχέθηκε εις όσους τον αγαπούν; Σεις όμως εξευτελήσατε τον πτωχόν. Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι και αυτοί δεν είναι που σας σύρουν στα δικαστήρια.

Στο ίδιο πνεύμα στην επιστολή Προς Τιμόθεον Α' γράφεται:"εις τους πλούσιους του κόσμου τούτου παράγγειλε να μην είναι υπερήφανοι ούτε να έχουν την ελπίδα τους εις την αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά εις τον Θεόν τον ζωντανό".

Το μεγαλείο όμως του λόγου συνοψίζεται στο Κατά Μάρκου: "Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείται εκείνους που σας καταρώνται, ευεργείτε εκείνους που σας μισούν και προσεύχεσθαι δι εκείνους που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν"  και συμπληρώνεται στο Κατά Ματιαίον:  "όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σεις τα ίδια σε αυτούς. Αυτός είναι ο Νόμος και οι Προφήτες"

Τέλος η διαπίστωση στο ¨Κατά Μάρκον" διαχρονική και κοφτερή έρχεται μέχρι σήμερα σκληρή αλλά πραγματική: " Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι άνδρες τους τα καταπιέζουν"   Και ο απόστολος  δίνει τη διαχρονική και μέχρι και σήμερα ανεφάρμοστη οδηγία προς ηγέτες:
"Εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας, θα είναι υπηρέτης σας και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος θα είναι δούλος όλων"

Καλή εκλογή