ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ιωάννης Σταμούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969 και κατάγεται από την Παύλιανη Φθιώτιδας. ¨Εχει δύο τέκνα, τον Πέτρο και την Παρασκευή-Άννα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Εντάχθηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος το 1991.
Υπηρέτησε στον 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών,στον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και στην Δ.Π.Υ.Αθηνών.
Το 1993 εισάγεται Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από την οποία και αποφοιτά το 1996.
Προϊστάμενος Πυρασφαλείας – Αναπληρωτής Διοικητού Π.Υ. Διδυμοτείχου, 1996-1998.
Αξιωματικός Πυρασφαλείας στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών,1998-2000
Εκπαιδευτής στη Σχολή Πυροσβεστών Βιλίων το 1998, το 2001 και το 2007
Αξιωματικός Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, 2001-2005
Τμηματάρχης Διεθνούς Συνεργασίας και Κοινοτικών Προγραμμάτων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,2005
Τμηματάρχης Δημοσίων Σχέσεων Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος-Εκπρόσωπος Τύπου Πυροσβεστικού Σώματος,2006-2008
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Μουσείου.
Προϊστάμενος Μουσείου Πυροσβεστικού Σώματος 2009-2013.
Διοικητής Σχολής Πυροσβεστών 2013-2014.
Υποδιοικητής Σχολής Ανθυποπυραγών 2015.
Διοικητής Σχολής Ανθυποπυραγών-Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2016.
Πυροσβεστική Υπηρεσία Μαρκοπούλου 2016.
Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών 2016.
Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς 2018.


ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Εύφημος μνεία και υλική αμοιβή, για τη συμμετοχή στο διασωστικό έργο, στο Αίγιο, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 15-6-1995
Έπαινος και υλική αμοιβή για τη συμμετοχή στις διασωστικές επιχειρήσεις, στην Αθήνα μετά τον καταστρεπτικό σεισμό της 7-9-1999
Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Γ΄Τάξης 2006
Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας Γ΄Τάξης 2006
Παράσημο Χρυσού Σταυρού του Τάγματος Φοίνικα 2007
Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Β΄Τάξης 2009
Παράσημο Χρυσού Σταυρού του Τάγματος Τιμής
Παράσημο Ταξιάρχη του Τάγματος Φοίνικα
Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Β΄ Τάξης
Παράσημο Ταξιάρχη του Τάγματος Τιμής
Μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης
Μετάλλιο Διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής Β΄Τάξης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Καθηγητής στο μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Καθηγητής στο μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Καθηγητής στο μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Καθηγητής στο  μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Καθηγητής στο μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων στη Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Καθηγητής στο μάθημα της Προστασίας των Δασών από τις πυρκαγιές στο Δημόσιο ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου
Εισηγητής στο εισαγωγικό σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΚΑΚΒ, στο Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης
Εισηγητής στο Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Εισηγητής στο εισαγωγικό Σχολείο των Αξιωματικών Πληροφορικής-Πλοηγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Εισηγητής στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Πυρασφάλεια της Ευρώπης.
Συνεργάτης αξιολόγησης  ΚΕΜΕΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Πληροφορική στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,1994
Σχολή Πολέμου Αεροπορίας -ΣΚΕΑ,1998
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών,2006
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης-Αποτελεσματική Επικοινωνία για ανοικτή και δαφανή δημόσια διοίκηση-2007
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Διαχείριση Κρίσεων-Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών-2007
Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας - 2010
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας - 2011
Σχολή Εθνικής Άμυνας - 2015
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εγκληματική Ψυχολογία,2017

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Το 1996 ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.)
Το 1998 μέλος της Εξ/κης Επιτροπής της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2000 Πρόεδρος της Εξ/κης Επιτροπής της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2002 Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2004 Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Π.Σ.
Tο 2006 Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2007 Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.
Tο 2008 Σύμβουλος Τύπου και Επικοινωνίας της Ε.Α.Π.Σ.
To 2009 Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2010 Ταμίας του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2012  Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2015 Πρόεδρος του Δ.Σ.της Ε.Α.Π.Σ.
Το 2018 Πρόεδρος της Εξ/κης Επιτροπής της ΕΑΠΣ