ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η απεργία πείνας των Πυροσβεστών
Έκδοση ΕΑΠΣ  Αθήνα 2014 
Ε-bookH κρατική βία έναντι του συνδικαλισμού των ενστόλων.
 Έκδοση ΕΑΠΣ Αθήνα 2013
Ε-book


 
 Ζωγραφική στην Πέτρα .Έκδοση Αθήνα 2013. 
  Ε-book 

      Στα χρόνια του μνημονίο . 
Eκδοση ΕΑΠΣ Αθήνα  2013. E-book.


Συνοπτική ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος.
 Έκδοση 2013 Πυροσβεστικό Μουσείο E-book.
Κλιματικές αλλαγές.Απειλή της πολιτικής προστασίας. 

Διαχείρηση κρίσεων από μαζικές καταστροφές. 
Εκδόσεις ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ 2013 

Έκδοση της CTIF γιά τα πυροσβεστικά κράνη, με παρουσίαση γιά το ελληνικό πυροσβεστικό κράνος(ιστορική διαδρομή).
Πολωνία 2008


         Η πυροπροστασία στην Ελλάδα 1821-1930.
 Έκδοση Πυροσβεστικό Μουσείο 2007


       Πυροσβέστης και Σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα.
Έκδοση Πυροσβεστικό Μουσείο 2007


Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Πυροσβεστικού Σώματος
.Έκδοση Πυροσβεστικό Σώμα Αθήνα 2007


Πυροσβεστική Νομοθεσία γιά τη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Έκδοση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Aθήνα 2007‘Ολική ποιότητα στη διαχείριση κινδύνου-κρίσεων. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Έκδοση Αρχηγείο Πυροσβεστική Ακαδημία Φεβρουάριος 2006
Εγχειρίδιο Δοκίμου Πυροσβέστη.
 Έκδοση Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Αθήνα 2006


 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολής Πυροσβεστών.
 Έκδοση Πυροσβεστικού Σώματος Αθήνα 2006 Δημόσιες Σχέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος
.Έκδοση Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2005


Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσεων. Εισήγηση στο ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημοσίας Διοίκησης.Απρίλος 2005