Ασύμμετρες απειλές-14 χρόνια μετά τη 11η Σεπτεμβρίου 2001


H  ιδέα για αυτό το νέο αυτό e-book  δόθηκε με αφορμή την εκπόνηση εργασίας σχετικού θέματος κατά την φοίτησή μου στην Σχολή Εθνικής Άμυνας. Στις σελίδες του  προσπαθώ  να προσεγγίσω τη νέα τρομακτική απειλή, της ασφάλειας και πολιτικής προστασίας των σύγχρονων κοινωνιών. Στον επίλογο παρατίθεται ένα απόσπασμα από την έκδοση του 2011, του Τμήματος Αντιτρομοκρατίας και Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY).