ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Περισσότερο βιωματικό από την εμπειρία μου ως εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικά την περίοδο των φονικών πυρκαγιών του 2007, στο  e-book αυτό προσπαθώ να προσεγγίσω από την πλευρά των επιχειρησιακών φορέων το ζήτημα της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων. Δύσκολο θέμα αφού  το επικοινωνιακό περιβάλλον εμπλέκεται άρρηκτα με το πεδίο, την ίδια σκηνή της επιχείρησης. Μια σημαντική πλευρά της γενικότερης διαχείρισης κρίσεων.