ΠΕΡΙ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ


Σε σημερινή παρέμβασή μου στο ΒΗΜΑ FM 99,5 σχετικά με την ελλειπή υγειονομική παρακολούθηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων από την Υπηρεσία, διαχρονικό πρόβλημα, αναφέρθηκα σε σχετική ερώτηση και γιά την χρήση του οπλισμού από τους ανακριτικούς υπαλλήλους στο Π.Σ. όπου ανέδειξα τα σχετικά νομοθετικά - θεσμικά κενά που διέπουν το σύστημα οπλοφορίας-οπλοχρησίας κατά την εκτέλεση των ειδικότερων ανακριτικών μας καθηκόντων.

Τα ιδιαίτερα αυτά προβλήματα, έχουν θιγεί εδώ και χρόνια (Σχετικό άρθρο στο Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι υπάρχει στο τεύχος 28 του 2007).

Επειδή στην συνέντευξη που αναδημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες του ΒΗΜΑ και του in.gr υπάρχει και σημείωση ότι "Πηγές του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφεραν πως όπλα δύναται να φέρουν μόνο οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, οι οποίοι κάθε χρόνο εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν φέρουν όπλα οι προανακριτικοί υπάλληλοι και εφόσον χρειαστεί να γίνει σύλληψη και δεν υπάρχει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ τότε επιλαμβάνονται αστυνομικοί.", θα πρέπει να προσθέσω γιά την σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος και λίγα ακόμα "θεσμικά στοιχεία" :

Με το άρθρο 2 του Β.Δ. 656 του 1972,
ορίζεται ότι «πας βαθμοφόρος του Π.Σ.εκτελών ειδικά ανακριτικά καθήκοντακατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 658/1970 και παν κατώτερον όργανον αυτού εκτελούν καθήκοντα μεταγωγής κρατουμένων δύναται, εφόσον κρίνεται τούτον αναγκαίον να εφοδιάζηται υπό της Υπηρεσίας του δια περιστρόφου μετά 24 φυσιγγίων…» Επίσης το ίδιο νομοθέτημα ορίζει ότι «ούτοι φέρουν ταύτα, κατά το εν άρθρω 3 του παρόντος οριζομένα, μόνο κατά την εκτέλεσιν της εντεταλμένης ταύτης υπηρεσίας των.» Με το άρθρο 3 του ‘ίδιου διατάγματος προβλέπεται ο τρόπος που φέρονται τα περίστροφα, ενώ με το άρθρο 5 ορίζεται η χρήση του, σύμφωνα με την οποία: «επιτρέπεται μόνο προς άμυνα, κατά τους ορισμούς των άρθρων 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα.»
Με το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3511/2006 ορίστηκε ότι « Το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων φέρει κατάλληλο οπλισμό.» ενώ με την παρ.5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι « Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται: το προσωπικό της παραγράφου 2 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
Βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί κανένα Π.Δ. και έτσι σύμφωνα με άρθρο 26 παρ.2του Ν.3511/06 «μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα καθοριστούν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες και το προσωπικό του εξακολουθούν να διέπονται από τιςκείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.»
Δηλαδή για τα θέματα οπλοφορίας των πυροσβεστικών υπαλλήλων ισχύει το προ περίπου σαρανταετίας Β.Δ. 656 του 1972, το οποίο και προανέφερα στην αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, η προσωπική μου άποψη είναι ότι "τα περί οπλισμού" είναι το μικρότερο από τα φλέγοντα και άλυτα προβλήματα που ταλανίζουν έτη και έτη το Πυροσβεστικό Σώμα. Άλλωστε όπως τόνισα ένστολοι είμαστε και όχι ένοπλοι και αυτό "είναι το τελευταίο που μας έλειπε" στους χαλεπούς αυτούς μνημονιακούς καιρούς.