Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ 78ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ


Άρθρο στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση τεύχος 164