Mεσοπρόθεσμο και Εφαρμοστικό, η διπλή καταιγίδα που φτωχοποιεί τους πολίτες και ξεπουλά τη δημόσια περιουσία.


Μετά την έλευση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και των νέων τροκανών δυναστών στη χώρα μας, ξεκίνησε το ξεδίπλωμα του σχεδίου για την πλήρη εξαθλίωση των «μη προνομιούχων» πολιτών και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Μια πολιτική αδιέξοδη, χωρίς ελπίδα, καταφανώς άδικη που κάνει τους φτωχούς εξαθλιωμένους και τους κερδοσκόπους των αγορών πλουσιότερους.
Μετά τις άγριες περικοπές του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 1 και 2, οι θυσίες που επιβλήθηκαν, κρίθηκαν άκαρπες, και έτσι σήμερα οι Διαχειριστές της κρίσης προχώρησαν σε νέες περικοπές.
Με το «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ» ξεσπάει μια νέα καταιγίδα στους «ανθρώπους του μόχθου»
-Αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, από την 1.1.2011 θα εκπίπτει μόνο το 20% των ιατρικών εξόδων και τόκων από στεγαστικά δάνεια της πρώτης κατοικίας.
-Περιορίζεται η έκπτωσης από τον φόρο στο 20%. Αν εισόδημα που δηλώνει ο φορολογούμενος υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ, τότε για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει το ποσό αυτό, η έκπτωση μειώνεται στο 10% .
-Μειώνεται το αφορολόγητο όριο από τις 12.000 στις 8.000 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτούν από φέτος οι φορολογούμενοι ηλικίας 30 έως 65 ετών και η φορολογούνται με συντελεστή 10% του κλιμακίου εισοδήματος από τις 8.000 έως τις 12.000 ευρώ.

- Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές φορολογίας από 1% έως 5%.
- Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις

- Αυξάνεται το ποσό των αποδείξεων στο 25% του εισοδήματος για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου.

- Αυξάνονται τα τεκμήρια διαβίωσης (Ακίνητα , σκάφη , Πισίνες κλπ)

- Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά σε ιδιωτικά Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, δεξαμενές κολύμβησης κτλ.

- Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα την περιοχή.

- Επιβάλλεται φόρος ακίνητης περιουσίας για ατομική περιουσία άνω των 200.000 ευρώ με πρώτο φορολογικό συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ 2 τοις χιλίοις.
-Αυξάνεται ο ΦΠΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.

-Από την 1/1/2012 θα επιβληθεί ανώτατο όριο 300 ευρώ στην έκπτωση φόρου εισοδήματος που παρέχεται με βάση την αξία των αποδείξεων την οποία συγκεντρώνει ο φορολογούμενος πάνω από το ποσό αξίας που απαιτείται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου.

-Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30-39 λεπτά το λίτρο ώστε να εξισωθεί με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης,σταδιακά μέχρι το 2014
- Θεσμοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αμοιβή για το χρόνο απασχόλησης που υπερβαίνει το οκτάωρο (με αντάλλαγμα την υπόσχεση για ρεπό).

- Θεσμοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 25 χρονών με μισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι ορίζουν οι αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή ακόμα και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.

- Ανοίγει ο δρόμος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων αφού θεσπίζεται η δυνατότητα περάσματος σε τέτοιες συμβάσεις όχι πλέον με συναπόφαση των σωματείων αλλά με τη συναίνεση "Ενώσεων Προσώπων" (ως ένωση προσώπων θεσπίζεται μια "συλλογικότητα" που εκπροσωπεί το 25% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων).
- Θεσπίζεται ειδική εισφορά σε συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 ευρώ ή σε συνταξιούχους που είναι μικρότεροι των 60 ετών. Η εισφορά κλιμακώνεται από 6%.

- Θεσπίζεται ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 ευρώ και η οποία θα κλιμακώνεται από 3%.

- Θεσπίζεται κράτηση 1% υπέρ ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα (0,50 ο εργαζόμενος και 0,50 ο εργοδότης ) ενώ στο δημόσιο η κράτηση αυτή θα φτάνει ακόμα και στο 3% και θα καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον εργαζόμενο.

- Από 1η Αυγούστου οι δικαιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υποχρεούνται σε κράτηση δέκα ευρώ μηνιαίως υπέρ ανεργίας.

- Αυξάνεται η εισφορά των αγροτών για τις συντάξεις ΟΓΑ.

- Περικόπτεται κατά 10% το εφάπαξ όλων των δημοσίων υπαλλήλων που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1.1.2010, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι της ΔΕΗ χάνουν πλέον από το εφάπαξ 15%.

-Στο δημόσιο περιορίζονται οι προσλήψεις των υπαλλήλων στην αναλογία 1 προς 5 ως προς τις αποχωρήσεις, ενώ για το 2011 η αναλογία αυξάνει στο 1 προς 10. Περιορίζονται επίσης κατά 50% οι δυνατότητες απασχόλησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχων έργου.

-Περιορίζονται οι δυνατότητες πληρωμής υπερωριών αφού τίθεται ως όριο οι 20 ώρες μηνιαίως ανά δημόσιο υπάλληλο.

-Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ..

- Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.
-Εισάγονται νέα κριτήρια για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας
Την καταιγίδα του «μεσοπρόθεσμου» συνόδευσε και η θύελλα του «ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ»
Νομοθέτημα που συνοδεύει και εξειδικεύει την πολιτική εξαθλίωσης του λαού μας και το ξεπούλημα της χώρας μας.:
-Αναστέλλονται οι ωριμάνσεις από 1/7/2011 μέχρι την θέσπιση του ενιαίου μισθολογίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό νομοσχέδιο.

- Θα ισχύσουν και για το αγροτικό πετρέλαιο ότι αλλαγές θα ισχύσουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

- Μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση στο ΝΑΤ κατά 50 εκατ. ευρώ για το 2011 και κατά 100 εκατ. ευρώ το 2012.

- Αναπροσαρμόζονται από 1/7/2011 και εφεξής οι συντάξεις του Ταμείου του ΝΑΤ, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

- Ορίζεται το Δημόσιο ως διεκπεραιωτής των δανειακών συμβάσεων του Ταμείου για τις αποκρατικοποιήσεις και προτείνεται η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής ώστε να επιτρέπεται να ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος στο Ταμείο.
Ειδικότερα η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται ως εξής:

Δημιουργείται το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου", μια εταιρία, που δεν ελέγχεται από το Δημόσιο και στην οποία θα περάσουν αμετάκλητα και οριστικά, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους. Ειδικά για την ακίνητη περιουσία, προβλέπεται πως μπορεί ακόμη και να τροποποιηθούν οι όροι δόμησης και τα χωροταξικά σχέδια σε μία περιοχή, προκειμένου το ακίνητο να γίνει ελκυστικό προς πώληση ή οποιαδήποτε άλλη επένδυση (βλέπετε Ελληνικό κλπ), κάτι το οποίο θα κατεδαφίσει στην πράξη, όποιους περιοριστικούς όρους σε αιγιαλούς, δασικές εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές.
Η τροποποιήσεις, θα γίνονται με ένα απλό προεδρικό διάταγμα.
Ειδική ρήτρα προβλέπει πως ότι περάσει στο ταμείο αυτό, δεν μπορεί να επιστραφεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη (Δημόσιο), είτε πρόκειται για ακίνητη περιουσία, είτε για μετοχές σε νομικά πρόσωπα (τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ). Μετά την υπαγωγή τους στον έλεγχο του ταμείου, οι δημόσιες επιχειρήσεις παύουν να λειτουργούν με τους υπάρχοντες κανονισμούς προσωπικού και καταστατικά που είχαν μέχρι τότε και το ταμείο θα μπορεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση, με απολύσεις προσωπικού και αναμόρφωση λειτουργίας, με το σκεπτικό ότι έτσι οι δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, αερολιμένες και λιμένες) θα καταστούν ελκυστικότερες προς πώληση σε ιδιώτες. Ειδικά για την ακίνητη περιουσία, προβλέπεται η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης λιμενικών ή άλλων εγκαταστάσεων και χρήσης του αιγιαλού, για 50 χρόνια!

O ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΕΟΝ