Η ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ


Ενώ ακόμα εδώ στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση γιά τις περικοπές στον προϋπολογισμό, στους κωδικούς των αποδοχών αρχίζουν οι διαρροές για το πολυσυζητημένο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.
Μετά από μια πετυχημένη εκστρατεία κατασυκοφάντησης των "κοπριτών και αντιπαραγωγικών του δημοσίου" έρχεται ο τροικανός οδοστρωτήρας των αποδοχών μας.
Σύμφωνα με αυτά που κυκλοφορούν ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, σύμφωνα με την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ" περιλαμβάνει:
Εξίσωση των μισθών υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική κατηγορία και έχουν την ίδια προϋπηρεσία, ανακατανέμοντας τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα με «κούρεμα» στις αποδοχές των υψηλόμισθων και παροχή αυξήσεων στους μισθούς των χαμηλόμισθων υπαλλήλων.
Την περικοπή, ακόμα και την κατάργηση κάποιων από τα 40 γενικά και 12 ειδικά επιδόματα (πλασματικές υπερωρίες, συμμετοχή σε επιτροπές κτλ), τα οποία θα συμπεριληφθούν σε ένα κοινό επίδομα που θα ξεκινά από τα 140 ευρώ για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και θα αυξάνεται ανάλογα με το κλιμάκιο.
Τη διατήρηση των εισαγωγικών μισθών (υποχρεωτικής εκπαίδευσης 711 ευρώ, δευτεροβάθμιας 830, τεχνικής εκπαίδευσης 938 και πανεπιστημιακής 984 ευρώ - στοιχεία 2009), με τη διαμόρφωση επτά εισαγωγικών κλιμακίων.
Την ύπαρξη μόνο τεσσάρων επιδομάτων: του οικογενειακού, του επιδόματος θέσης, του πριμ παραγωγικότητας και του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας.
Η διαβάθμιση των θέσεων εργασίας και η αξιολόγηση που θα εισαχθούν στο νέο μισθολόγιο θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής αμοιβής, αφού θα καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη του υπαλλήλου και την καταβολή των επιδομάτων θέσης, παραγωγικότητας και ειδικών συνθηκών εργασίας.
Το Ενιαίο Μισθολόγιο θα εφαρμοστεί στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και δεν θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση για τους παλαιούς και τους νεοεισερχόμενους.
Με το νέο μισθολόγιο θα αποκατασταθούν μισθολογικές ανισότητες ακόμα και μεταξύ υπαλλήλων με τα ίδια προσόντα που έχει δημιουργήσει η επιδοματική πολιτική η οποία ασκήθηκε στο παρελθόν.
Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο:
Μέχρι και 40% από το εισόδημά τους θα χάσουν οι περίπου 30.000 υπάλληλοι που λαμβάνουν επιδόματα που κυμαίνονται από 600 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως.
Ένα άλλο σενάριο που επίσης κυκλοφορεί, σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελευθεροτυπία", είναι η εφαρμογή του γερμανικού προτύπου μισθοδοσίας στο δημόσιο.
- Η εξέλιξη και οι μισθοί των υπαλλήλων συναρτώνται με την απόδοση κατόπιν αξιολόγησης.
- Τα κλιμάκια είναι έξι και η ανέλιξη σε καθένα έχει διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης.
- Για τους υπαλλήλους στα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις, το δικαστικό σώμα και το διπλωματικό, ισχύουν ειδικά μισθολόγια.
- Ειδικά επιδόματα προβλέπονται μόνον για τις ανώτατες βαθμίδες της διοίκησης και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (εφορίες, τελωνεία, ανεξάρτητες αρχές).
Στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου υπάρχουν έξι κατηγορίες κριτηρίων, με διαφορετική βαρύτητα.

1. Η απόδοση στην εργασία.
2. Η συμπεριφορά.
3. Η αμεσότητα στην επεξεργασία και εκτέλεση των αποφάσεων.
4. Οι επικοινωνιακές δυνατότητες.
5. Η δημιουργία προτύπου, εάν δηλαδή είναι αποδεκτός από τους συναδέλφους του και την ιεραρχία.
6. Η εν γένει συμπεριφορά του προς την υπηρεσία και τους πολίτες.
Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεύθυνση κάθε υπηρεσίας και, στην περίπτωση που αξιολογηθεί αρνητικά, ο υπάλληλος μένει στάσιμος στην ιεραρχική και τη μισθολογική εξέλιξη. Για τους επιμελείς αντιθέτως προβλέπεται ταχύτερη εξέλιξη. Οι ώρες εργασίας είναι 38,5 την εβδομάδα, ωστόσο το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει επιπλέον 5 ώρες χωρίς αμοιβή. Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, και αυτή δεν αμείβεται αλλά δίνεται ως αντάλλαγμα ρεπό. Για κάθε υπηρεσία προβλέπονται μετρήσιμοι στόχοι και όταν υπερκαλύπτονται δίνεται εφάπαξ μπόνους αναλόγως του μισθολογικού κλιμακίου κάθε υπαλλήλου.
Με αυτό το μοντέλο εκτιμάται ότι η μείωση της μισθολογικής δαπάνης είναι από 5 έως και 10%. Η μισθολογική σχέση από το χαμηλότερο μέχρι το υψηλότερο κλιμάκιο κάθε κατηγορίας είναι περίπου 1 προς 4. Επίσης υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για το ύψος του επιδόματος αδείας, που αρχίζει από το 80% του μισθού για τα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια και υποχωρεί στο 60% στα υψηλότερα.
Η ειδοποιός διαφορά είναι στο ύψος των μισθών, ονομαστικών και πραγματικών. Στο γερμανικό μισθολόγιο έχουν ενσωματωθεί τα επιδόματα που υπήρχαν προ του 1997 και ο εισαγωγικός μισθός (1.290 ευρώ) είναι σχεδόν διπλάσιος από τον εισαγωγικό μισθό στο ελληνικό Δημόσιο (711 ευρώ για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Το περιθώριο που είχε τεθεί αρχικά για την κατάρτιση και ψήφιση του μισθολογίου λήγει τον Ιούνιο, ωστόσο υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα: Η δαπάνη μισθοδοσίας τον πρώτο μήνα του 2011 κινήθηκε στα περυσινά επίπεδα, ενώ και στις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των μισθολογικών στοιχείων διαπιστώνονται καθυστερήσεις και προβλήματα.
Από τα σενάρια που εξετάζονται το επικρατέστερο είναι να ενσωματωθεί ένα επίδομα εξομάλυνσης ύψους 140 ευρώ και ο εισαγωγικός μισθός να διαμορφωθεί τότε για κάθε κατηγορία ως εξής: 856 ευρώ για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 975 ευρώ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1.080 ευρώ για την τεχνολογική και 1.130 για την κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τα κλιμάκια στο ισχύον μισθολόγιο είναι 18 για κάθε κατηγορία και η εξέλιξη αυτόματη. Υπάρχει και άλλη μία σημαντική διαφορά, που αφορά την ασφαλιστική συμμετοχή. Στη Γερμανία οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν εισφορές, ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα αυτές είναι αρκετά υψηλές.