Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ


Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τεύχος 109 Ιανουάριος-Φεφρουάριος 2005