75 ΧΡΟΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ τεύχος19 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004