« ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΜΙΝΩ» ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ E-book του Γιάννη Σταμούλη


Σύμφωνα με τη μακρόχρονη λαϊκή παράδοση στη χώρα μας, οι επαγγελματικές τάξεις επεδίωξαν να βρουν και να έχουν έναν Άγιο προστάτη τους. 
Ως συνέχεια της ωραίας αυτής ευλαβούς συνήθειας, σήμερα πολλά επαγγέλματα και λειτουργήματα έχουν τον Άγιο προστάτη τους.
 Οι Έλληνες Πυροσβέστες αναγνώρισαν ως Προστάτες Άγιους, τους «Τρείς εν καμίνω Παίδες, Ανανία - Αζαρία - Μισαήλ». 
Το 2014 φτιάχτηκε το πρώτο αφιέρωμα για τους προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος, που βασίστηκε σε υλικό από το αρχείο του Πυροσβεστικού Μουσείου, και παλιότερα άρθρα που δημοσιευτήκαν κατά καιρούς στα περιοδικά «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι». 
Η συγγραφή του έγινε με ευλάβεια και χρέος για την υπέρτερη δύναμη των Αγίων μας, που προστατεύουν τους Έλληνες Πυροσβέστες στο καθημερινό, δύσκολο και επικίνδυνο αγώνα εναντίον των αδηφάγων φλογών, αλλά και όλων των κινδύνων που στοχεύουν την πολιτική προστασία στη χώρα μας. 
Σήμερα γίνεται η επανέκδοση του, με περισσότερο υλικό για τους Άγιους Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος.