"ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΞΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ" Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΛΙΑΜΕΠ

Το  Πανεπιστήμιο του  Wolverhampton και το Ελληνικό 'Ιδρυμα  Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής διοργάνωσαν στην Αθήνα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόμενο σε  στελέχη  από τη Μεγάλη Βρετανία που εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση βίαιων εκδηλώσεων.
Σήμερα εκ μέρους  του Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετείχα παρουσιάζοντας το θέμα " Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος  σε περιπτώσεις βίαιων εκδηλώσεων.
Στην παρουσίαση   χρησιμοποιήθηκαν ως περιστατικά- μελέτες, τα γεγονότα του 2008 μετά την δολοφονία του μικρού Αλ.Γρηγορόπουλου καθώς και  τα τραγικά  περιστατικά των επεισοδίων του 2010  και  ειδικά της δολοφονικής πυρπόλησης της Τράπεζας Marfin της Σταδίου.
Επίσης έγινε αναφορά στον τρόπο σχεδιασμού της παρουσίας των πυροσβεστικών δυνάμεων  σε ανάλογες εκδηλώσεις και  στο τέλος διατυπώθηκε  το συμπέρασμα "Από τη  μέχρι πάντως πολύτιμη εμπειρία των πυροσβεστικών επιχειρήσεων στην αντιμέτωπή τέτοιων συμβάντων, αυτό που αποτελεί την εγγύηση της καλύτερης διαχείρισης τους είναι η ικανή επικοινωνία και συνεργασία των φορέων διαχείρισης  τους, Ελληνική  Αστυνομία Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ. Η από κοινού εκπαίδευση του προσωπικού, ο από κοινού σχεδιασμός των επιχειρήσεων και οι  κοινοί δίαυλοι επικοινωνίας, διασφαλίζουν   την αλληλοκάλυψη  στην επέμβαση και την ασφάλεια του προσωπικού. "