Πυρκαγιές Δασών στην Ελλάδα. Η δημοσιογραφική αποτύπωση για το διαχρονικό πρόβλημα τους περασμένους αιώνες.

Περιοδικό "Πυροσβεστική Επιθεώρηση" τεύχος 160 / Ιούλιος-Αύγουστος 2013