ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΣ -ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Δημοσίευμα της εφημερίδας ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ της 18-8-2012 με δηλώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη