ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Σ.

Συνέντευξη  στο  "Sunny channel" , την Τρίτη 5/6/2012 στην εκπομπή του Δ. Τσιτούνα  "Δυνατή Ενημέρωση". Αναφορά στο σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό.