Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ


Ξεκίνησε τις εργασίες της η επιτροπή στο ΥΠΡΟΠΟ που συζητάει γιο το μισθολόγιο των ενστόλων, με τη συμμετοχή τόσο υπηρεσιακών όσο και συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των τριών Σωμάτων Ασφαλείας.΄
Μισθολόγιο που επί τόσα χρόνια εγκαταλείφθηκε από την Πολιτεία, καταδικάζοντας τους ενστόλους σε χαμηλότατους μισθούς, σε πλήρη αναντιστοιχία προσφερόμενης εργασίας και αμοιβής.
Και βέβαια σε αυτό το πενιχρό εισόδημα έπεσε βαρύς ο μνημονιακός πέλεκυς,περικόπτοντας τα επιδόματά μας,τσεκουρώνοντας 13ο και 14ο μισθό,και ειδικά σε εμάς τους Πυροσβέστες, εξαφανίζοντας το δασικό επίδομα ύψους 1500 ευρώ, που δίνονταν γιά την υπερεργασία κατά την θερινή, αντιπυρική περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση η συνεισφορά των ενστόλων στο μνημονιακό βωμό, είναι ιδιαίτερα σκληρή και γι αυτό οποιαδήποτε κουβέντα γιά το μισθολόγιο μας, τουλάχιστο θα πρέπει να διασφαλίσει το ύψος των σημερινών περιτμημένων αποδοχών μας.

Η πρόταση που θα διασφαλίσει τα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
1.Ενσωμάτωση μέρους των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
2.Αλλαγή και δικαιότερη εξέλιξη των συντελεστών που συγκροτούν τους βασικούς μισθούς και έναρξη της κλίμακας από τον βαθμό του Πυροσβέστη με αναλογία 1 προς 2.90.
3.Διατήρηση του χρονοεπιδόματος και των μισθολογικών προαγωγών.
4. Θέσπιση δύο επιδομάτων, του "Ειδικής Απασχόλησης", με ποσό ίδιο γιά όλους και του
Ευθύνης - Διοίκησης ανάλογα με το κατεχόμενο βαθμό.
5.Διατήρηση των ειδικών επιδομάτων, που χορηγούνται για ειδικές δράσεις (ΕΜΑΚ, πτητικό, πληροφορικής, τυπογραφείου κ.λ.π.)
6.Ειδικά γιά το πυροσβεστικό προσωπικό, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικό επίδομα που να αντισταθμίζει το μέχρι σήμερα χορηγούμενο δασικό επίδομα και να αποζημιώνει την σταθερή πλέον υπερεργασία του κατά την θερινή αντιπυρική περίοδο
Τα παραπάνω ήδη εξέφρασα στις δύο συνεδριάσεις της επιτροπής, εκπροσοπώντας ττην ΕΑΠΣ, ενώ τις επόμενες ώρες η Ένωσή μας ολοκληρώνει συγκεκριμένη πρόταση γιά ένα νέο μισθολόγιο των ενστόλων, βασισμένο στις παραπάνω αρχές.