Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΓΝΩΣΗ


Πριν λίγες ημέρες το Πυροσβεστικό Σώμα, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα των Μ.Μ.Ε. εξαιτίας μιας επικοινωνιακής αστοχίας ανωτάτου στελέχους του.
Μια μίνι- κρίση που έλαβε τέλος με την γενναία πρωτοβουλία του Αρχηγού του Π.Σ. που «το πήρε πάνω του» και προχώρησε στην δημόσια έκφραση συγγνώμης για το γεγονός προς την ελληνική κοινωνία.
Το παραπάνω, κατέδειξε για άλλη μια φορά, ότι η προσέγγιση των στελεχών στα Μ.Μ.Ε πρέπει να γίνεται με εξαιρετικό επαγγελματισμό, γνώση και προσοχή, μιας και η παρουσία τους, εκπροσωπεί το σύνολο του Π.Σ. αλλά και την ίδια την κρατική μηχανή.
Με την ευκαιρία να μεταφέρω ένα μικρό απόσπασμα, από το βιβλίο «Δημόσιες Σχέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Πυραγός Ιωάννης Σταμούλης. Έκδοση Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2005»
«Η συνολική επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης θα πρέπει να αποδείξει ότι ο φορέας. τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο ήταν παρόν, την ώρα που έπρεπε, λειτούργησε, αποτελεσματικά βάσει σχεδίου, είχε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης, αποτελώντας παράλληλα αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για το συμβάν, λειτουργώντας με ψυχραιμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση.
Η επιτυχία για τα παραπάνω βασίζεται στη δημιουργία ενός και μόνο δίαυλου επικοινωνίας και της εκπομπής ενός μηνύματος κλειδιού (key message).
Η πρώτη ενέργεια με την εκδήλωση της κρίσης είναι η Soft Δήλωση.
Τα δεδομένα που έχουμε ως επικοινωνιακοί διαχειριστές , την πρώτη κιόλας στιγμή που εκδηλώνεται η κρίση, είναι ότι η πληροφόρηση δεν είναι επαρκής και ότι η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί από στιγμή σε στιγμή.
Παράλληλα, εμείς από την πλευρά μας, θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε παρόντες έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και να προλάβουμε τυχόν ανακριβείς ειδήσεις και φήμες που μπορούν να επιφέρουν τον πανικό.
Η πρώτη αυτή δήλωση γίνεται στον τόπο του συμβάντος, σε ελάχιστο χρόνο μετά το γεγονός, είναι απλή και περιέχει μόνο τα στοιχεία που δεν υπάρχει κίνδυνος να διαψευσθούν σε δεύτερο χρόνο.
Στη δήλωσή μας είμαστε σύντομοι, εντός θέματος, δίνουμε δείγματα θετικών ενεργειών και αποφεύγουμε τις γενικότητες.
1. η αντίδρασή μας είναι γρήγορη, πραγματική , και παρέχει πληροφόρηση χωρίς ανακρίβειες, υποθέσεις, αοριστίες.
2. αποδεχόμαστε ότι η κατάσταση είναι υπό εξέλιξη, ότι υπάρχει κάποιο είδος αβεβαιότητας και παράλληλα θα πρέπει να μη συμβάλλουμε στον πανικό και να μη δημιουργούμε σύγχυση με πολλά και διαφορετικά μηνύματα.
3. αναγνωρίζουμε ότι η κοινή γνώμη αποτελείται από διαφορετικά κοινά, τα οποία έχουν διαφορετική οπτική που πρέπει να λάβουμε υπ΄όψη μας τηρώντας τις ισορροπίες.
4. το μήνυμα που θα εκπέμψουμε στην κοινή γνώμη, θα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητα και την εξειδίκευση μας ,την ειλικρίνεια μας, ενώ βασικά πρέπει να επιδιώκει τον καθησυχασμό & την αποκλιμάκωση.