ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ= ΑΓΝΩΣΤΟ


Η ασφαλιστική καταιγίδα πλέον απειλεί και τους ενστόλους της χώρας μας. Στην ισοπεδωτική λογιστική λογική των διαχειριστών της κρίσης, σχεδιάζεται και η ισοπέδωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και των Πυροσβεστών.
Σε αυτούς που θα πάρουν την απόφαση να θυμίσουμε:

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ εργάζεται κάτω από δυσμενείς τοπικές και χρονικές συνθήκες με εναλλασσόμενο και συνεχές καθ’ όλο το 24ωρο ωράριο, που απαιτούν να διαθέτει εκτός των πνευματικών προσόντων και αυξημένο επίπεδο φυσικής και μυϊκής δύναμης, ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, ταχύτητα, αντοχή, υψηλό βαθμό θάρρους και ψυχραιμίας.

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ εργάζεται σε επικίνδυνη εργασία, εκτιθέμενος σε έμμεσους και βίαιους βλαπτικούς παράγοντες που επιφέρεουν πολλές φορές απώλεια της ζωής του ή της σωματικής – ψυχικής ικανότητας του.(απώλεια μέλους – όρασης – ακοής – μετατραυματικό στρες κ.λ.π.).

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ εργάζεται σε ανθυγιεινή εργασία, εκτιθέμενος σε χρόνιους ερεθιστικούς παράγοντες (όπως αυξημένη έκθεση σε υδρογονάνθρακες, βενζόλιο, στρες),του δημιουργεί παθολογικά αίτια για την εκδήλωση σοβαρών νόσων. (π.χ. νοσήματα αναπνευστικού, σύνδρομο κόπωσης λόγω εναλλασσόμενου ωραρίου, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις κ.λ.π.).

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ που εισέρχεται στον μάχιμο εργασιακό βίο νέος και διανύει τα πλέον παραγωγικά έτη της ζωής του υπό αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς να ισχύει γι’ αυτόν η εργατική νομοθεσία και με γλίσχρες αποδοχές.

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ που αποχωρεί από την υπηρεσία, έχει προσδόκιμο χρόνο ζωής, κατά 5 έτη λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο κλάδο εργαζομένων, ενώ ο οργανισμός του ανθρώπου για να
επανέλθει σε φυσιολογικά όρια λειτουργίας, χρειάζεται 15 χρόνια, όντας επηρεασμένος από το υπηρεσιακό στρες, το ακατάστατο ωράριο, τη νυχτερινή και επικίν-
δυνη εργασία.

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ είναι μεν αλήθεια ότι έχει την ευχέρεια της αίτησης
απόλυσης μετά 24 έτη, 6 μήνες και 1 ημέρα επικίνδυνης
εργασίας, στην οποία προστίθενται 5 έτη μάχιμα για όλες τις χιλιάδες ώρες δωρεάν υπερεργασίας του (δουλεεύει 6ημερο) πλην όμως η συντριπτική πλειονότητα των πυροσβεστών, χρήση αυτού του δικαιώματος.

Αντιθέτως,η πλειονότητα παραμένει στην υπηρεσία 30 πραγματικά χρόνια, εφόσον βέβαια είναι υγιείς, κάτι που αναμένεται να αυξηθεί μετά το 2013 και την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού της σύνταξης.
Πολύ περισσότερο πουοι μισθολογικές προαγωγές ωριμάζουν κυρίως μετά τα 27, 29, 31 και 33 χρόνια υπηρεσίας.

Το γεγονός ότι για ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως αξιωματυικών ισχύουν όρια υποχρεωτικής εξόδου από το Σώμα είναι άσχετο με το Ασφαλιστικό Σύστημα και είναι απόρροια άδικων και τις περισσότερες φορές παρανόμων αποφάσεων της Διοίκησης που τους αποστρατεύει χωρίς τη θέληση τους.