Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Περιοδικό 'Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι" Ετος 14-Τεύχος 39/ Ιανουάριος-Μάρτιος 2010