Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ


Περιφέρεια και Αυτοδιοίκηση έτος 2ο - τεύχος 8ο -Noέμβριος 2009