ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΠεριοδικό "Πυροσβεστικό γίγνεσθαι" τε'υχος 37 Ιουλ-Σεπτ.2009