ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - Τεύχος 136 - Ιούλιος-Αύγουστος 2009