ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣπεριοδικό "Περιφέρεια και Αυτοδιοίκηση" Μαίος 2009 - τεύχος 6ο - Έτος 2ο