ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ <ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 1920-1980>Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - τεύχος 133/Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009