ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Τεύχος 31-Ιαν-Μάρτιος 2008