Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΤΑΥΛΩΝ

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τεύχος 112 Ιούλιος-Αύγουστος 2005