Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ


Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ Τεύχος 24 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006