Για τις σχεδιαζόμενες μεταθέσεις για τις νέες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αεροδρομίων

Δηλώσεις στα ΜΜΕ στην πυροσβεστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα την 20-1-2017