Πυροσβέστες στο... ντιβάνι

Βυθούλκας Διονύσης              
Πυροσβέστες στο... ντιβάνι
Αναζητούν ψυχολογική στήριξη ύστερα από καταστροφές που μένουν χαραγμένες στην ψυχή και στο μυαλό