ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Ενώ η ταλαίπωρη χώρα μας  διανύει τον τρίτο χρόνο της μνημονιακής «σωτηρίας», εν μέσω μιάς σκληρής καθημερινότητας φτώχειας και ύφεσης, οι «επίσημοι αριθμοί»  δίνουν ακόμα περισσότερο γκρίζο στο «προσδόκιμο» της εξόδου από  αυτήν την απίστευτη κρίση.
Και επειδή οι κατηγορούντες το μνημόνιο τείνουν πλέον να χαρακτηρίζονται ως «άκρα» θα  αρκεστώ σε μερικά απλά στοιχεία  από την τελευταία έκθεση της 6/9/2013, της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για «τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα»
Από τα στοιχεία ενδιαφέρον έχει η σύγκριση από το 2009, έτος προς της τροικανής έλευσης μέχρι και σήμερα, όπου ξεδιπλώνεται η  «επιτυχημένη συνταγή του μνημονίου»
Η πρώτη επίδραση φαίνεται στην ίδια την ουσία της ζωής: Μείωση γεννήσεων με ταυτόχρονη αύξηση θανάτων:
Η μείωση των γεννήσεων
2009 117,933
2010 114,766
2011 106,428
2012 100,371

Η αύξηση των θανάτων
2009 108,316
2010 109,084
2011 111,099
2012 116,670

Αναφορικά με τις οικογενειακές  σχέσεις, είναι χαρακτηριστική η πτώση των πραγματοποιηθεισών γάμων
2009 59,212
2010 56,338  
2011 55,099
2012 49,710

Η «ορθότητα» της οικονομικής πολιτικής κυρίως φαίνεται στον τομέα της  εργασίας- ανεργίας, με χαρακτηριστικό αύξηση της ανεργίας και μείωση των απασχολούμενων:
Απασχολούμενοι

2009 4,508.700
2010 4,388.600
2011 4,090.700
2012 3,763.000
2013  3,595.900 ( α ΄ τρίμηνο)

Άνεργοι

2009  471.100
2010  628.700  
2011  876.900
2012  1,203.800
2013  1,355.200 (α ΄ τρίμηνο)

Ποσοστό ανεργίας

2009 9.5
2010 12.5
2011 17.7
2012 24.2
2013  27.4  (α ΄ τρίμηνο)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι για το 2012 η χώρα μας έρχεται δεύτερη μετά την Ισπανία στα  ποσοστά ανεργίας στο σύνολο των χωρών και εντός και εκτός ευρωζώνης.
                           To ταξίδι της επιτυχίας αργεί ακόμα να ξεκινήσει....