ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

Περιοδικό "Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι" Έτος 1ο - τεύχος 40 -Απρίλιος/Μαίος/Ιούνιος 2010