Υψηλά στην εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, χαμηλά στο ενδιαφέρον της πολιτείας


Περιοδικό "Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι" έτος 13-τεύχος 35- Ιαν./Μαρτ. 2009