2008 η νεα αρχή

Μιά νέα χρονιά φορτωμένη με ελπίδες γιά μιά καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο κόσμο, πολύχρωμο χαρούμενο μα κυρίως ανθρώπινο και ειρηνικό.