Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τευχος 125 Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2007