Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τευχος 98 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003