ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΠεριοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ τεύχος 8 Ιούνιος-Αύγουστος 2001