ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τευχος 95 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2002