Ο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ ΣΑΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ

Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ τεύχος 2 Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1999