Η ΔΙΛΟΧΙΑ ΣΚΑΠΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ


Περιοδικό ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τευχος 104 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004