Ένα λεπτό


Στην ένστολη συγκέντρωση της 22ης Φεβρουαρίου 2017 στην πλατεία Συντάγματος, μαζί  με τον συναγωνιστή Πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ, Δημήτρη Σταθόπουλο, επιλέξαμε αντί μακρόσυρτων λόγων να ζητήσουμε από τους συγκεντρωμένους συναδέλφους, 1 λεπτού σιγής.

Το 1 λεπτό σιγής στην συγκέντρωση του Συντάγματος,αποτελεί τον ισχυρό συμβολισμό για τους συνάδελφους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. 
Το ένα λεπτό σιγής, εμπεριέχει όλη την αγανάκτηση για την απαξία στους λειτουργούς που κρατούν ακόμα και με την ίδια τους την ζωή, ασφαλή την πατρίδα και τους πολίτες της. 
Το 1 λεπτό, άλλωστε πολλές φορές είναι πολύς χρόνος για να χαθεί η ισορροπία μεταξύ της ζωής και της απώλειας της. 
Το 1 λεπτό μάλλον είναι πολύς χρόνος για να μας σκεφθούν οι κυβερνώντες αυτού του τόπου...