Για τα προβλήματα του Πυροσβεστικού Προσωπικού. Παρέμβαση του Γιάννη Σταμούλη Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ

 Αφιέρωμα της THESNEWS της 17/9/2016 για τα προβλήματα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.