Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΠΥΡ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΩΝ

Το πυρ, η φωτιά, η πυρκαγιά έχουν σημαίνουσα θέση στα χριστιανικά κείμενα. Η φωτιά άλλοτε τιμωρητική, άλλοτε λυτρωτική σηματοδοτεί με την καταστροφική της ισχύ την κόλαση, αλλά παράλληλα μετατρέπεται σε άκτιστο φως του παραδείσου.
Λόγια από το θεόπνευστο κείμενο της Καινής Διαθήκης, που αναδεικνύουν το σημαίνον ρόλο του πυρός και τον ισχυρό συμβολισμό του. Η φωτιά στην χριστιανική λατρεία, είναι το αντικείμενο του μικρού αυτού πονήματος.
Γιάννης Σταμούλης – Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΠΣ

διαβάστε το - κατεβάστε το