Συνέντευξη Προέδρου ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη για πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Συνέντευξη στο radio 9 31 7 2013 για τις αιτίες των πυρκαγιών στα δάση και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήματα πρόληψης και αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιών