ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ


video
δηλώσεις του Προέδρου της ΕΑΠΣ στη ΝΕΤ ΣΤΟ ΔΕΛΤΊΟ ΤΩΝ ΕΙΔΉΣΕΩΝ  της 1-9-2012