Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥΠεριοδικό "πυροσβεστική Επιθεώρηση" τεύχος 134-Μάρτιος Απρίλιος 2009"