Παναγιώτης Ποτουρίδης. Ένας Αρχηγός- Ηγέτης του Π.Σ.Περιοδικό Πυροσβεστική Επιθεώρηση Μάιος-Ιούνιος 2012 τεύχος 153