1913. Όταν το ελληνικό κράτος αγόραζε ακόμα μέσα για τους φορείς πυρασφαλείας του.Παρασκευή 10 Μαίου 1913 και στο εξώφυλλο της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ δημοσιεύονται δύο εξαιρετικά σπάνιες  πυροσβεστικές φωτογραφίες.Στην πρώτη απεικονίζεται η «νέα αυτοκίνητη αντλία του πυροσβεστικού μας λόχου. Είναι απλούστατη και δυνάμεως 60 ίππων, εκσφενδονίζει δε ύδωρ εις ύψος 25-30 μέτρων εξαντλούσα δε ύδωρ σε ύψος 25-30 μέτρων εξαντλούσα 1200 οκάδες ύδατος ανά λεπτόν της ώρας»Στη δεύτερη  απεικονίζονται δύο Πυροσβέστες που ρίχνουν νερό με την αντλία, δείχνοντας «με ποίαν δύναμιν εκσφενδονίζουν το ύδωρ».

Το συγκεκριμένο πυροσβεστικό όχημα, ήταν το πρώτο που ήλθε στη  χώρα μας. Η σύμβαση της αγοράς κυρώθηκε με σχετικό  Β.Δ  (275/1912)  και αγοράστηκε  από την Αγγλική εταιρία DENNIS BROS LTD, έναντι του ποσού των 916 αγγλικών λιρών. Με την ίδια σύμβαση παραγγέλθηκαν και άλλα  δύο αυτοκίνητα-βυτία αντί του ποσού των  1710 αγγλικών λιρών.
Η άφιξη της πυροσβεστικής αντλίας στην Αθήνα δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση στους πολίτες, που όπως έγραφε η εφημερίδα «Κόσμος και κοσμάκης  είχε συρεύσει εκεί και χάζευε».


Την Τετάρτη 15 Μαίου 1913  στο εξώφυλλο της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ δημοσιεύεται  φωτογραφία ενός από τα νέα υδροφόρα οχήματα «τεραστίας χωρητικότητας, τα οποία θα ακολουθούν την αυτοκίνητον επίσης αντλία ευθύς ως ειδοποιηθεί ο λόχος ότι εξερράγη κάπου πυρκαγιά».